Met de actie ‘Rabo Clubsupport’ kunnen clubs geld ophalen voor een door hen aan te wijzen doel. Elke op de club uitgebrachte stem levert een bedrag op voor die club. Wij denken daarbij nu eens niet aan ons zelf maar aan de Stichting Hulphond Nederland.

Wij vragen niet alleen onze broeders om mee te doen voor zover ze lid  zijn (of worden) van de Rabobank, maar ook aan hun familieleden, vrienden en bekenden. Kortom aan iedereen die de Stichting Hulphond Nederland een warm hart toedraagt.

Wat doet de Stichting Hulphond Nederland?
Bij de Stichting Hulphond Nederland kunnen speciaal getrainde honden worden aangevraagd voor mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag.

Wat dragen wij af?
De volledige opbrengst van de actie dragen wij af, samen met een bijdrage van het Gilde uit de opbrengst van de Internationale Hondenwandeling 2024.

Wie kunnen stemmen?
Alleen leden van de Rabobank regio Eindhoven kunnen stemmen op de deelnemende clubs in de buurt. Heb je wel een    bankrekening maar ben je nog geen lid, dan kun je dat met enkele klikken regelen in de app van de Rabobank.

Hoeveel stemmen kun je uitbrengen? Ieder Rabolid kan 3 stemmen uitbrengen. Je hebt dus nog 2 stemmen over voor andere clubs.

Wanneer kun je stemmen en waar? Er kan worden gestemd van 4 tot en met 26 september 2023.
Stemmen kan op: https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-eindhoven/deelnemers of via de Rabo-app.

Wij zijn te vinden in de zoekregel onder ‘Oirschot’ of meteen na het intypen van de volledige naam ‘Gilde Sint Sebastiaan Oirschot’