Zondag 8 oktober gaat het voor het eerst gebeuren. De verschieting om het ‘Leendert-Spijkers-wisselschild’, waaraan alle 9 schuttersgilden in de parochie Sint-Odulphus van Brabant deelnemen.
Wij zijn die middag gast van gildeheer pastoor Felie Spooren in de pastorietuin tussen de Nieuwstraat en de Sint-Petrusbasililiek op de Markt.

De verschieting staat in het teken van verbondenheid en broederschap. Belangrijke grondslagen van schuttersgilden. Grondslagen die emeritus pastoor Leendert Spijkers altijd heeft bevorderd.

Vooraf aan de verschieting komen de gilden om 12.30 uur bij elkaar bij zorgcentrum Sint Joris. Om 13.00 gaan de gilden in optocht naar de pastorietuin.

Omstreeks 13.30 uur arriveren de gilden in den pastorietuin, waarna om 14.00 uur het schieten met de kruisboog op wip begint.

Het belooft een unieke middag te worden. Komt allen ervan genieten.