Op zondag 8 oktober is voor het eerst de verschieting om het ‘Leendert-Spijkers-wisselschild’ gehouden. De 9 schuttersgilden, die de parochie Sint-Odulphus van Brabant rijk is, zijn met elkaar de strijd aangegaan om dit schild in de wacht te slepen.
Het is Peter van Hoof van gilde Sint Joris Middelbeers, die de eer toekomt om uit handen van pastor Leendert Spijkers het wisselschild te krijgen met de daarbij behorende speld, die de vorm heeft van een spijker.

Sinds Leendert Spijkers vorig jaar met ‘pensioen’ ging, is Felie Spooren pastoor van parochie Sint-Odulphus van Brabant, Bij gelegenheid van deze wisseling van kerkelijke wacht, heeft de scheidende pastor Spijkers een wisselschild geschonken met het oogmerk om de broederschap en vriendschap tussen alle gilden in de parochie te stimuleren. Pastoor Spooren stelt de parochietuin ter beschikking voor de verschieting om dit schild. Het is een succes geworden. Een prachtig evenement dat het verdient om jaarlijks herhaald te worden .

Vooraf aan de verschieting presenteerden de gilden zich door gezamenlijk in optocht van de Sint Jorisstraat Oirschot naar de pastorietuin aan de Nieuwstraat te trekken. Na welkomstwoorden door hoofdman Karel Smetsers van het organiserend gilde Sint Sebastiaan en pastoor Spooren, zette pastor Spijkers de gang van zaken tot dit initiatief uiteen.
De startschoten werden gelost door achtereenvolgens de schenker van het schild, Leendert Spijkers, pastoor Spooren en burgemeester Judith Keijzers-Verschelling die ook schoot namens haar ambtgenoot uit Best, Hans Ubachs.
Na 149 pijlen, geschoten door 54 schutters, beslecht Peter van Hoof van gilde Sint Joris Middelbeers het lot van de houten vogel. Hij bezorgt daarmee zichzelf en zijn gilde de eer om als eerste de boeken in te gaan als winnaar van het wisselschild.
Pastor Spijkers hangt hem het schild om. Dit schild is ontworpen en gemaakt door de Oirschotse edelsmid Michel Smeijsters. Vanaf het zilveren schild, dat volgens de schenker eenvoudig en sober is, straalt een ster met de namen van  alle negen gilden en er staat een appel op. De appel is het symbool waarmee Sint-Odulphus vaak wordt afgebeeld. Volgens de legende, zo licht pastor Spijkers toe, kreeg hij een gouden appel van een Engel, omdat hij op school buiten de prijzen was gevallen.  De Engel gaf hem de appel als beloning voor zijn vlijt.