Altijd speciaal, opmerkelijk, groots, mooi, veelkleurig, klinkend, levendig als de gemeenschap van de Brabantse schuttersgilden naar buiten treedt. Dat gebeurde gisteren, zaterdag.
Het was ‘federatiedag 2023’, voorheen hoofdliedendag genoemd. Federatiedag voor het eerst onder het motto ‘Federatie op locatie’ en de start van de nieuwe opzet was in Oirschot, op  en om de markt, die  gedomineerd wordt door de fraaie Sint-Petrusbasiliek.

Indrukwekkend, de intrede van zoveel gilden in de basiliek met alle trommen, bazuinen en vaandels voorop. Bijzonder was ook de Pontificale Eucharistieviering met Mgr. dr. G. de Korte, bijgestaan door de pastoors F. Spooren (onze gildeheer), L. Spijkers (onze eredeken), F. Lemmens en R. Aarden.  Tijdens de Heilige  Mis klonken geregeld de warme klanken van het Brabants dialect ten gehore gebracht door het gildekoor van Sint Barbara Dinther.

Na de mis werd een aantal gildebroeders en een -zuster gehuldigd voor hun verdienste voor de federatie. Maar voordat aan het informele gedeelte van het programma begonnen kon worden kwam eerst, vlak voor de basiliek de traditionele vendelgroet door vendeliers van Sint Joris Middelbeers.

 

 

 

 

 

 

Deze eerste keer dat de Federatie van Noord-Brabantse Schuttersgilden de jaarlijkse dag niet in Den Bosch organiseerde maar elders, aangeduid als ‘op locatie’, is voor herhaling vatbaar. En natuurlijk van een leien dakje gaat zoiets nooit.

De titel boven dit bericht is ontleend aan het openingslied gezongen door het genoemde gildekoor en geschreven door Andriesse op muziek van Habraken.