17 jaar hoofdman en wat voor een. Antoon van Overdijk.  Hij is van grote betekenis voor gilde Sint Sebastiaan. Met zijn organiserend vermogen, zijn ondernemersgeest, zijn creativiteit, humor en gevatheid werkte hij dag in dag uit aan een mooi en gezond gilde Sint Sebastiaan. Hij was het die het voortouw nam tot een gildefeest in 2006. Hij was het die het grootse gildemonument langs de Kempenweg in Oirschot realiseerde. Hij was het die de Markt op Koninginnedag decennialang liet geuren en opfleuren. Hij was het die de spade in de grond zette wat heeft geleid tot een skone gildetuin aan de Winteresedijk. Er is veel werk van Antoon om trots op te zijn. Het is terecht dat Toon tot erelid is benoemd. Hij was…… Ja, hij is niet meer fysiek als broeder in ons midden. Zondag 15 oktober 2023 is hij overleden. Antoon van Overdijk, een gildebroeder in hart en nieren.