Dit is het laatste bericht in 2023 op de website van gilde Sint Sebastiaan Oirschot, het negenentwintigste dit jaar.
Terugkijkend vinden we er helaas 2 droevige berichten tussen over overleden gildebroeders: Hans Jongbloets (27 juni) en Antoon van Overdijk (15 oktober). Op 20 januari a.s. , op de naamdag van onze patroonheilige, zullen wij hun rouwkruisjes een plaats geven in de Sint-Petrusbasiliek.

Zoals op de kerstkaart van de overheid gememoreerd is, was het een jaar van veel activiteit buiten het gebruikelijke jaarprogramma. Denk aan de viering van de al 100 jaar durende vriendschappelijke band met het zustergilde in het Belgische Westerlo.  En aan de geslaagde revival, na 40 jaar, van een internationale hondenwandeling, waarmee we Oirschot in beeld brachten en de stichting Hulphond konden steunen.
Mooi is dat  afgelopen jaar de broederschap tussen de 9 gilden die de parochie Sint-Odulphus van Brabant rijk is, weer een boost kreeg met een nieuwe schietwedstrijd tussen de gilden om het ‘Leendert-Spijkers-Wisselschild’. Ook de ontvangst van tientallen gilden uit Brabant in Oirschot op de federatiedag droeg daaraan bij. We hebben samen een best beentje voorgezet.

Vermeldingswaard is zeker ook de plaatsing van een nieuwe, ca 12 meter hoge, stalen schutsboom in de gildetuin, waarin voor het eerst duizenden bloemen hun kleurenpracht toonden. De andere 5 schutsbomen worden in de loop van 2024 vervangen.

Terecht verwoordt de overheid in de kerstkaart de constatering:
“Het was vooral weer buitengewoon genieten van waar het omdraait binnen het prachtige gildewezen: broederschap” 

We eindigen dit jaar met de volgende cijfers:
* 47 leden
* 6 ereleden
* 3 eredekens
* 1 gildeheer
* 1 beschermheer
* 18 vrienden

We wensen al onze volgers een goede jaarwisseling en graag tot ziens in  2024.