Teerdag 2024, zaterdag 20 januari, een dag die boven op de grote stapel ‘mooie dagen van gilde St Sebastiaan Oirschot komt. Alles was er: broederschap, tradities en rituelen, zoals het eer betonen aan jubilarissen: Peter Wedemeijer  voor 25 jaar lid en, heel uitzonderlijk, Cees van Rijen voorzijn  50-jarig keizerschap. En de nieuwe hoofdmanstaf mag niet onvermeld blijven.

Jubilarissen
Als eerste werd Peter Wedemeijer eer betoont. In de vorm een notariële akte passeerden  de verdiensten van hem. Zo is Peter al 25 jaar het juridisch geweten van het gilde en assisteert hij als acoliet gildeheer Felie Spooren bij de uitvoering van de liturgische taken tijdens de Heilige Missen in onze straalkapel in de Sint-Petrusbasiliek.
Een andere klus die Peter geklaard heeft, is het leggen van een gedegen financieel fundament  onder het gildefeest in 2006 ter gelegenheid van het 475-jarig bestaan van het gilde. Mede door zijn gedreven inzet werd het een in alle opzichten geslaagd feest.

Een belangrijk deel van de dag voltrok zich onder het motto: ‘Geef de keizer wat des keizers is’. Het gaat dan over Cees van Rijen, die deze waardigheid nu  50 jaar bekleed.
Dat begon al ’s morgens tijdens de Heilige Mis. Pastoor Spooren richtte zich tot de keizer door erop te wijzen, dat dit motto is ontleend aan het evangelie van Matteüs. In de middag hield koning Toon Capel een wetenswaardige en ook hilarische voordracht over het keizerschap in het algemeen en binnen het gildewezen in het bijzonder. Deze voordracht werd gevolgd door een persoonlijk verhaal doorspekt met sappige details van Gerard van Kollenburg die tegelijkertijd met de keizer in 1966 tot het gilde toetrad.  Het voorlaatste woord was aan hoofdman, Karel Smetsers die namens het gilde een fraai zilverwerk schonk aan de keizer,  dat door Arie Adriaans aan de majestueuze keizersvogel werd toegevoegd. Het slotakkoord was aan burgemeester Judith Keijzers-Schelling. Zij zegt getuige te zijn van broederschap in gilde St. Sebastiaan en tussen alle gilden in de gemeente Oirschot en Best. Allen waren namelijk vertegenwoordigd bij het eren van de keizer

Hoofdmanstaf
Een hoofdman van een schuttersgilde is gebruikelijk te herkennen aan zijn sikkel en staf, vaak in de vorm van een hellebaard, een wapen dat stamt uit de Middeleeuwen. Hiermee onderscheidde zich ook de hoofdman van St. Sebastiaan.  Tot verrassing van iedereen, maar met instemming is deze teerdag afscheid genomen van die vorm. Hoofdman Smetsers en oud-rentmeester Dirk Hagemeijer hebben in samenspraak met edelsmid Kees Ketelaars  een eigentijdse hoofdmanstaf ontworpen en gemaakt.  Met deze staf draagt het gilde uit dat het vitaal en in staat is om eeuwenoude gebruiken aan te passen aan het heden om daarmee de deur wagenwijd open te houden voor nieuwe generaties gildebroeders.