Op 21 juni 2024 overleed onze gildebroeder Peter Wedemeijer. Peter is in 2009, op 55-jarige leeftijd, lid geworden van ons gilde. Op de laatste teerdag, op 20 januari van dit jaar, is zijn 25-jarig lidmaatschap nog gevierd.

Peter is, ondanks dat hij in het begin nog volop aan het werk was als notaris, steeds een zeer betrokken gildebroeder geweest. Hij was aanwezig wanneer hij kon. Niet alleen op hoogtijdagen, zoals bij het Koning-, Kermisschieten en Teerdagen, maar ook op de ledenvergaderingen en Gilde-activiteiten elders, zoals nog niet zo lang geleden op een gildefeest in Westerlo (België).

In 2003 heeft hij, mede, heel veel werk verzet bij en voor het hernieuwen van de statuten van ons Gilde. Bij ons heten de statuten, van oudsher, ‘De Caert’. Nauwgezet zijn toen alle ins en outs van het Gilde vastgelegd.

Wij herdenken hem als een betrokken en kritisch, maar altijd opbouwend, gildelid. Desalniettemin bleef hij trouw komen en genoot hij van de vriendschappen en de humor.

Bij een groot door ons georganiseerd gildefeest in 2006 zorgde Peter, mede, voor een gedegen financieel fundament. Omdat hij financiële zaken goed in de vingers bleek te hebben is hij nadien vele jaren benoemd als lid van de kascommissie. Ook dat deed hij nauwgezet en met plezier.

Sinds 2019 was Peter onze acoliet die assisteerde bij gildemissen.

We gaan onze markante, soms (met een knipoog) mopperende, maar altijd positief ingestelde en goed gemutste gildebroeder Peter Wedemeijer zeker missen. Hij zal nog lang binnen ons gilde voortleven.