Op dinsdag 20 oktober 2018 zal het tweejaarlijkse koningschieten plaastvinden in onze schutterstuin aan de Wintelresedijk.