Kom waar broederschap heerst! Kom bij St Sebastiaan Oirschot

Je bent van harte welkom! Vul dit aanmeldingsformulier nieuw lid in en zend dit naar deken-schrijver.

Voordat je je aanmeldt, is het goed om te weten wat er allemaal komt kijken bij het lidmaatschap. Hieronder kun je hierover meer lezen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze rentmeester.

Wat kun je verwachten?

Wie kent de films van Robin Hood en de Drie Musketiers niet? Mannen die met pijl en boog of degen voor hun familie en vrienden vochten. Heel vroeger deed Gilde Sint Sebastiaan dat ook. Wij zorgden dat de inwoners van Oirschot beschermd werden tegen rondtrekkende bendes en plunderende huurlingen.
Tegenwoordig hoeft dat niet meer, maar we schieten nog altijd met pijl en kruisboog. Voor de sport dan. Wij houden de tradities van vroeger in ere. Vendelen, kruisboogschieten, trommen. Maar we zijn vooral een club van vrienden. Een  gemêleerde groep mensen in de leeftijd van 25 tot 90 jaar. Mannen en vrouwen die vanuit onderlinge vriendschap klaarstaan voor elkaar en voor de Oirschotse gemeenschap. Bijvoorbeeld met het steunen van goede doelen. De Guld is méér dan een gezellige vriendenclub.

Jaarlijkse bezoeken  we een aantal activiteiten. Dit kan zijn een schuttersfeest in binnenland of buitenland, lokale bedrijven of bijzondere gelegenheden. Binnen onze vereniging hebben we een aantal commissies die zich bezighouden met het organiseren van diverse activiteiten. Maar let op: niets moet.

Kom eens kijken en laat je onderdompelen in ‘de Guld’!

“Liefde voor het gilde betekent wel, dat elke toekomstige gildebroeder enig gevoel moet hebben voor historie, traditie en cultuur, maar zich tegelijkertijd betrokken kan voelen bij het sociale gebeuren, waarbinnen zijn dienstbaarheid tot uitdrukking kan komen. Slechts dan kan de gildebroeder samen met zijn medebroeders teren en ongecompliceerd genoegen beleven in eenvoudige, diep menselijke, vreugdevolle situaties. Dan is ook de niet te beantwoorden vraag aan een gildebroeder: waarom ben jij gildebroeder, een volstrekt overbodige vraag” (uit: De deugd van broederschap van Dr. J. Janssen, 2009)

Lidmaatschapsprocedure
Na ontvangst van je aanmeldingsformulier meldt de deken-schrijver dit aan de overheid. In de eerstvolgende overheidsvergadering wordt een advies opgesteld voor de eerstvolgende ledenvergadering waarin schriftelijk wordt gestemd over jouw aanmelding. Als een meerderheid voor stemt, krijg je schriftelijk bericht dat je van harte welkom bent als lid van Gilde Sint Sebastiaan. Vanaf dat moment kun je alle gildeactiviteiten bijwonen. Je installatie vindt plaats tijdens de eerstvolgende Sint Sebastiaansdag die altijd in januari is.

Contributie en overige financiële aspecten
Er is een contributieregeling. De leden stellen de regeling jaarlijks vast in de jaarvergadering in maart.
• Zogenaamd inkomgeld: een halfjaar contributie (is 6x € 13,75 = € 82,50);
• De inning van de maandelijkse contributie van € 13,75, eventueel vermeerderd met eigen bijdragen voor bepaalde activiteiten, geschiedt per halfjaar via automatische incasso;
• Eigen bijdrage aan sommige activiteiten zoals aan de huur van een bus of aan deelname aan de barbecue.

Opzegging lidmaatschap
Je kunt je lidmaatschap altijd opzeggen, dit moet schriftelijk gebeuren bij de deken-schrijver. Alle achterstallige en lopende kosten en contributies tot aan de dag van opzegging zijn dan onmiddellijk opeisbaar; alle in bruikleen gegeven gilde-eigendommen dienen dan te worden teruggegeven.