Bijeenkomsten 

Iedere maand, op de tweede dinsdag, is er een bijeenkomst. In de oneven maanden komen de leden samen. In de even maanden de overheid. De samenkomst van de leden in maart wordt beschouwd als jaarvergadering. Tijdens de jaarvergadering vinden verkiezingen plaats van de gekozen leden van de overheid.

Patroonsdag ook wel teerdag genoemd

20 januari is de de kerkelijke feestdag van Sint Sebastiaan, onze schutspatroon. Wij vieren onze patroonsdag op een zaterdag in januari, die het dichtst bij 20 januari ligt. Vroeg in de ochtend, om 08.15 uur verzamelen we in ons gildehuis, De Beurs, waar we tegen negenen in optocht optrekken naar de basiliek. Om 09.00 uur is er een eucharistieviering aan ons gilde-altaar in de achterste straalkapel van de Sint Petrus Basiliek. Daarbij zijn onze partners, de vrienden van het gilde en de nabestaanden van overleden leden aanwezig. In deze eucharistieviering wordt onze eigen miskelk gebruikt, die ons bij verrassing op 19 januari 1981 werd geschonken door em. pastoor J.L.H.A. (Jan) de Kroon. Een uitvoerige beschrijving van deze miskelk staat in ‘De Caert en Attributen….’ uit 1981. Na de mis gebruiken we met zijn allen koffie met wat lekkers in ons gildehuis. Hierna gaan onze gasten naar huis en gebruiken de gildenleden een koffiemaaltijd. De rest van de ochtend wordt er gekaart, gebuurt en wat gedronken. Om 13.00 uur is het feestvergadering. Vaak worden er dan jubilarissen in de bloemetjes gezet, eventueel nieuwe leden ge├»nstalleerd en worden er onderscheidingen uitgereikt. Onze archivaris houdt meestal een lezing over een of ander interessant en/of actueel onderwerp. De rest van de middag besteden we weer aan kaarten, buurten en drinken. Aan het eind van de middag nuttigen we een warme maaltijd en nemen daarna nog een rondje in de bar van het gildehuis. Hierna gaan we naar een van de horecagelegenheden in het centrum van het dorp en blijven daar een paar gezellige uurtjes om de feestdag af te sluiten.

Opening schietseizoen

Op de eerste maandagavond, nadat in het voorjaar de zomertijd is ingegaan, openen we het schietseizoen met een verschieting om de “keizer-Cees-van-Rijen-wisselspeld”. Daarna houden we iedere maandagavond, tot aan de kermis eind september, een onderlinge verschieting om het Janus-van-der-Vleuten-wisselschild.

Koningschieten

Op kermisdinsdag van de even jaren schieten we om de koningstitel. Oirschot kermis is op de laatste zondag van september.