Hieronder is te vinden:
1. Het jaarprogramma van de 4 Oirschotse gilde
2. Overzicht van een aantal activiteiten in de gildetuin
3. Berichten uit de Sebastiaanskamer, ons rijke archief


  1. Jaarprogramma

Voor bekijken jaarprogramma, klik op:

Jaarprogramma van de 4 Oirschotse gilde (4OG) 2024


2. Activiteiten in de gildetuin

In de fraaie gildetuin van 1.5 ha, gelegen aan de Wintelresedijk 1A (hoek Kempenweg) te Oirschot, zijn verschillende activiteiten. Buiten schietwedstrijden tussen leden onderling of tegen schutters van andere gilden zijn er voor niet-leden, mogelijkheden om kennis te maken van ons gilde en onder andere met kruisboogschieten.
– Schietclinic kruisboog op wip
– Rondwandeling (kort)
– Rondwandeling (lang)

Kruisboog op wip (1,5 uur): Onder leiding van ervaren schutters van het gilde kan worden geschoten op de staande wip. Een klein rond plaatje dat hoog, boven op een schutsboom is geplaatst. De kunst is om de rand van de wip te raken, zodanig dat het eraf valt.
Korte wandeling (1,5 uur): Bij de korte wandeling blijft u in de gildetuin. Gildeleden leggen u alles uit over het ontstaan van de gildetuin, de aanwezige gedenkwaardige zaken, de flora en fauna.
Lange wandeling (2 uur): Als u kiest voor de lange wandeling, dan gaat de wandeling eveneens door de gildetuin, maar  ook door de fraaie naaste omgeving, zoals door het landgoed ‘s-Heerenvijvers.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de deken-schrijver via info@sebastiaansgilde.nl

 


3. Activiteiten in het archief, de Sebastiaanskamer

Van Wim van den Biggelaar ontving de webredactie een artikel. Dit is het resultaat van een diepe duik van hem in ons archief.

Het coronavirus beperkt ons en ook ons gilde.
Maar het is niet voor het eerst dat we ons moeten aanpassen aan de omstandigheden.
Dat was 100 jaar gelden ook al het geval. Toen was er de Spaanse griep.
Daar over heb ik (nog ) niks gevonden in onze oude boeken.
Oude boeken ? Ja oude boeken die hebben we.
De oudste zijn voor mij onleesbaar daarvoor moet je een speciale cursus hebben gehad.
Maar gelukkig is er een transcriptie beschikbaar. Hieronder volgen wat citaten uit (jaar)verslagen. Het gaat over de tijd van de Eerste Wereldoorlog, de zogenaamde Grote Oorlog van 1914 tot en met 1918. Ons land was in die oorlog neutraal.
Maar kennelijk hadden we hier, zo dicht bij het oorlogsgebied, toch nogal wat hinder van die oorlog.
Veel lees plezier.

Jaarverslag 1914
Onder oorlogen en kanongebulder liep het jaar 1914 ten einde”! Het bestaan van het gilde heeft zich goed kunnen handhaven. Er waren 6 gewone tweemaandelijkse vergaderingen en 3 bestuursvergaderingen.
De gewone vergaderingen zouden voortaan plaats hebben op marktdagavond in de maanden januari- maart- mei- juli- september en november. Het ledenaantal is thans 27. Er was geen kermis, geen koningschieten, alleen een bieravondje.
Batig saldo Gildekas bedraagt F. 33,86 met een tegoed van F. 7,18. Inhoud Koningspot F 15,85 met een tegoed van F. 1,05.
De gebruikelijke dankwoorden zoals b.v. in jaarverslag 1913.
De wrede oorlog wordt uitvoerig verwoord en de hoop uitgesproken , dat Nederland zijn neutraliteit moge bewaren.
Jaarverslag wordt besloten met een gedicht op Gilde St.Seb.
w.g. Ant Beijsens, secr.”

Ook het jaarverslag van 1915 wordt afgesloten met
“ herdenking van oorlogsleed, eindigend met gedicht op St.Seb.”

Het jaarverslag van 1916 begint met.
“Oorlogstijd wordt weer vermeld, met wegvallen van uitrekken, prijsschieten enz. “

1917. Jaarverslag
“Allereerst een samenvatting van de vergaderingen van 1916.
Voorlopig 2 ledenvergaderingen en 3 bestuursvergaderingen per jaar.
Kas tekort F. 16,54. Koningspot bedraagt nu F. 26,20
Wegens het ontbreken van koningsschieten blijft Jansen voorlopig regerend vorst.
Besloten met dankwoorden, herinneringen aan de oorlog en verlangen naar vrede in een gedicht.”

Behalve deze delen uit jaarverslagen is er nog een aantal passages uit verslagen van ledenvergaderingen interessant.

1914 September
De leden Jansen en van Cuijck wegens mobilisatie belet.
Hopman deelde mede, dat wegens de benarde tijden en oorlogsomstandigheden de kermis niet doorging, dus ook geen koningsschieten. Het lid bv.d.`boom vroeg, of er in de kermistijd op een avond een 1/2 ton bier aanzat! Na stemming aangenomen, als de tijden niet verergeren.”
1915 Januari
“Jaarverslag 1914 met grote bijval goedgekeurd. Secretaris en de Hopmansdekens werden herkozen. En gefeliciteerd. Patroonsfeest zal op de gewone wijze worden gevierd. De Gildemis blijft verplicht op boeten: de laatste mis. Gemobiliseerde leden zijn vrij van contributie en boeten.
Jan. Van Beurden wordt gekozen als hon.lid der harmonie.”
1916 Mei
“Lamb.v.Loo wordt met grote meerderheid gekozen tot hopmansdeken, wegens vacature v. Adr.v. Heuvel. De vergaderavonden blijven gehandhaafd op de marktdagen. De schutsboom zal worden opgeborgen tot de tijd van het schieten. Gijs de Rooij dient een voorstel in voor een jaarlijkse Picnic, en daarvoor iedere vergadering een dubbeltje uit te leggen. Veel bijval, maar even aangehouden. “
1916 September
“Vanwege oorlogstijden besloten: geen kermisviering, geen uittrekken en geen prijsschieten. Besloten tot Picnic, op “kermisdag” . 25 ct uit eigen zak.”
1917 Januari
“Alle bestuursleden herkozen. Jaarverslag vd. secretaris. Het Patroonsfeest zal op de oude gebruikelijke wijze worden gevierd. Verplichting Gildemis (na aflezing op de predikstoel) op 25 ct. boete bij verzuim. Cadeautje aan Hospita : Vrouw Westerlaken op haar 90 ste verjaardag.”
1917 Maart.
“Bespreking slechte kastoestand.
Op voorstel van Ger. De Kroon werd, naar ’t voorbeeld van de handboogschutterij “Aurora” het “bonsysteem” ingevoerd:distributieregeling op het biergebruik. Ieder 3 kaartjes, elk voor een glaasje.”
1917 September
“Besloten wegens duurte en gebrek aan steenkolen en licht, de vergaderingen te beperken tot 2x per jaar: nl. in september en januari. Contributie blijft jet zelfde.
Koningschieten wordt weer vervangen door Picnic.
F.10.— uit de kas rest voor eigen rekening. Geen verplichting van deelname.”
1918 September
“Besluit, wegens tijdsomstandigheden, geen koningsschieten en geen picnic te houden. Verder, om op kermisdinsdag na de Hoogmis eerst vergadering te houden in de Gildezaal en daarna naar café Kemps in de hei te gaan. Kas betaalt de helft de leden de rest.”