logoCMYK

DE ORGANISATIE VAN DE BRABANTSE GILDEN

Gilde Sint Sebastiaan is met 39 andere gilden uit de omgeving van Oirschot aangesloten bij de kring “Kwartier van Oirschot”. Naast onze kring zijn er nog 5 kringen meer in Noord-Brabant. In totaal tellen deze 6 kringen 140 schuttersgilden, die op hun beurt zijn aangesloten bij de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden.

 

Logo "Het Kwartier van Oirschot"

 

De taken van de federatie behelzen onder andere het coördineren van gildefeesten zoals een landjuweel, het organiseren van vendel- en tromdemonstraties, het in overleg met de aangesloten gilden vaststellen van de regels rondom schietwedstrijden, het onderhouden van contact met provinciale burgerlijke en kerkelijke overheden. De federatie heeft voor de uitvoering van veel van haar taken commissies ingesteld.

Sint Sebastiaan kent ook commissies voor het organiseren en uitvoeren van zaken. Er zijn vaste commissies en er kunnen projectcommissies zijn. Vaste commissies zijn bijvoorbeeld de schietcommissie, de tuincommissie en de archiefcommissie.

Commissies zijn niet alleen van belang voor de uitvoering van toegewezen taken, maar meer nog omdat het broederschap bevordert door samen zaken realiseren.

Naast de formele organisatie zijn er informele instituties. Zo bestaat sinds 1932 ” de Gildenbond Verbroedering”, in het spraakgebruik “klein bondje” genaamd. Dit is een samenwerking van 10 schuttersgilden uit Oirschot en omgeving. Dit klein bondje organiseert een keer per jaar een schietwedstrijd, die bekend staat als “potjes en pennekes”. Deze naam is ontleend aan de prijzenpot die gevuld is met praktisch, huishoudelijke zaken.¬† Het klein bondje is ouder dan de kring “Kwartier van Oirschot”, dat als vervolg op het klein bondje 2 jaar later tot stand kwam. Verder kennen we nog de “4OG”. Dit is het periodieke overleg van de 4 Oirschotse gilde, waarin lokale activiteiten en initiatieven worden afgestemd op elkaar.