In de eerste helft van dit jaar ontstond binnen ons gilde het idee om medewerkers van hulpdiensten in de veiligheidsregio waarbinnen Oirschot valt, een welverdiend hart onder de riem te steken. Dit idee viel in goede aarde bij onze burgemeester. Gilde Sint Joris, Rederijkersgilde Sint Katrien en de Fanfare Concordia Spoordonk zetten mee hun schouders onder dit initiatief. Het wordt een bijzondere manifestatie. Iedereen is welkom om extra kracht te geven aan de belangrijke en respectvolle boodschap aan onze hulpdiensten. Daarom nodigen wij u met medewerking van burgemeester, mevrouw Judith Keijzers-Verschelling, van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Wanneer en waar vindt de manifestatie plaats?
Wij ontvangen u graag op zaterdag 26 oktober 2019 om 15.00 uur bij restaurant De Beurs aan de Markt, Oirschot.

Wat is de aanleiding van deze manifestatie?
De inspiratie voor deze manifestatie ontleenden we aan de campagne van SIRE, die in de eerste helft van dit jaar onder het motto ‘Doeslief’ is gevoerd. Met die campagne werd beoogd om Nederlanders aan het denken te zetten over de dagelijkse omgang met elkaar, die van tijd tot tijd (meer dan) onaardig is. Voorbeelden van ongewenst gedrag horen, zien en lezen we regelmatig in de media. Vooral over intimiderende of zelfs agressieve uitingen en handelingen tegenover hulpverleners als politiefunctionarissen, brandweerlieden en medewerkers van ambulancediensten.

In de middeleeuwen werden schuttersgilden opgericht om de lokale bevolking te ‘beschutten’. Taken die we ondertussen (ook alweer lang geleden) in handen legden van professionele hulpdiensten. De schuttersgilden, met hun tradities en broederschap, bestaan echter nog steeds. Sterker nog, het gildewezen bloeit volop en de tradities van de Noord-Brabantse Schuttersgilden werden onlangs nog toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Het Gilde Sint Sebastiaan voelt vanuit die historie een band met de hulpdiensten en geeft aan dit gevoel uiting met het initiatief tot deze manifestatie.

Hoe ziet de manifestatie eruit?
De manifestatie duurt een uur. In dit uur brengen de twee eeuwenoude schuttersgilden Sint Joris en Sint Sebastiaan een indrukwekkende vendelgroet aan medewerkers van brandweer, politie en ambulancedienst. Een vendelgroet is een zeer oud en traditioneel gebruik dat de strijd uitbeeldt tussen goed en kwaad. Het kent drie onderdelen:
1. De mens heeft aanmoediging nodig;
2. Strijd tegen het kwaad;
3. Door gebed naar de zegepraal.
Daarna richt het Rederijkersgilde St. Katrien het woord tot alle hulpdiensten. Fanfare Concordia zet het geheel muzikaal luister bij.
In detail ziet het programma er als volgt uit:

14.45 uur Vertrekken de gilden en fanfare vanaf het Princééhof
15.00 uur Aankomst gilden en fanfare bij De Beurs/bakkerij De Reijsende Man
15.15 uur Woordje door Karel Smetsers, hoofdman gilde St Sebastiaan
15.20 uur Vendelgroet door schuttersgilden St Joris en St Sebastiaan aan hulpdiensten
15.30 uur Bedanken tamboers en vendeliers voor de hulde van de brandweer, politie en ambulancedienst
15.35 uur Gedichten voorgedragen door Rederijkersgilde St. Katrien
15.45 uur Woordje door Judith Keijzers=Verschelling. burgemeester
15.50 uur Optreden Fanfare Concordia Spoordonk in combinatie met vendelen
16.00 uur Einde bijeenkomst