WEDSTRIJDEN TUSSEN DE GILDEN

I Algemeen

Er zijn wedstrijden voor teams, in de regel een viertal en wedstrijden waaraan je persoonlijk deelneemt.

Wedstrijden waarin onze schutters het met hart en ziel opnemen tegen andere gilden zijn:

  • Gildefeesten
  • De wisselschildverschietingen, bestaande de strijd om het gemeentewisselschild , het heemkundewisselschild en het overige wisselschild;
  • Kampioen van Oirschot
  • Kleine Bond (verbroedering), ook wel “potten en pannen” genoemd.In de regel worden de wedstrijden gehouden met in achtneming van het schietreglement van de Federatie
  • Sinds 2023 schieten de 9 gilden binnen de parochie Sint-Odulphus van Brabant om het ‘Leendert-Spijkerswisselschild’.

II Gildefeesten

In de “Franse tijd’ (1795-1813), toen Nederland op enig moment deel werd van het keizerrijk Frankrijk, werden de schutterijen opgeheven en vervangen door gendarmerie (ordehandhavingstaken) en leger.
Na die tijd herrezen de schutterijen weer maar louter met een sociale, culturele functie. Toen deden ook gildefeesten hun intrede. Dat zijn samenkomsten van schuttersgilden met het oogmerk om te verbroederen, elkaar de maat te nemen met onder andere wedstrijden voor schutters, vendeliers, tamboers en standaardruiters.
Jaarlijks nemen wij binnen onze kring ‘Het Kwartier van Oirschot’ deel aan de  kringdag. Eventuele deelname aan andere gildefeesten wordt per uitnodiging bekeken door de ledenvergadering.
Het schieten geschiedt in viertallen. Ook wordt er persoonlijk geschoten zo schieten koningen van de aanwezige gilden voor het koningskruis en aanwezige keizers voor het keizerskruis.

III Wisselschildverschietingen

De 4 Oirschotse gilden houden ieder jaar 4 verschietingen tegen elkaar. Om het veroveren van gemeentewisselschild (GWS), het heemkundewisselschild (HWS) en/of het overigen wisselschild(OWS). De kamp om het GWS wordt gestreden door het eerste viertal van elk gilde. Het tweede viertal treedt in het strijdperk voor het HWS. Het OWS staat open voor alle andere schutters van de vier deelnemende gilden. OWS is dus een persoonlijke wedstrijd tussen de twee beste schutters van elk gilde.

Voor de wisselschildverschietingen geldt een reglement

Winnaars 2023:
Gemeentewisselschild
Gilde Sint Joris
De kampioensspeld voor de beste schutter: Sjef Vingerhoeds
Heemkundewisselschild
Broederschap Onser Lieve Vrouwe.
De kampioensspeld voor de beste schutter: Ad Aarts
Kampioen van Oirschot
Door regen in invallende duisternis is de verschieting om de ‘Kampioen van Oirschot’ uitgesteld.Leendert-Spijkerswisselschild
Sinds 2023 schieten de 9 gilden binnen de parochie Sint-Odulphus van Brabant om het ‘Leendert-Spijkerswisselschild’. Geschoten wordt op de vogel. Het schieten is op een unieke locatie te weten de parochietuin aan de Nieuwstraat Oirschot.
Peter van Hoof van Sint Joris Middelbeers is de eerste die het schild won.

V Kleine kring (verbroedering)

Op 3 januari 1932 kwamen zeven gildebesturen uit Oirschot, De Beerzen, Diessen en Moergestel.bijeen om de eerste aanzet te geven tot de oprichting van een gildebond voor hand- en kruisboog, de zogenaamde Kleine Kring, ook wel ‘Klein Bundje’ genoemd.
Sindsdien, al 90 jaar, wordt ieder jaar bij toerbeurt een verschieting gehouden. De datum staat steeds al voor de komende 10 jaar vast.
Oorspronkelijk bestonden de prijzen uit huishoudelijke spullen, vandaar dat de verschieting ook wel ‘de-potten-en-pannen-verschieting’ wordt genoemd.
Elke schutter schiet acht pijlen. Drie in het kader van de verbroedering en vijf pijlen voor het  Naast het te winnen “Geert-Nouwen–wisselschild.  bestaan tegenwoordig de prijzen hoofdzakelijk uit voedingswaren.

Tot slot

Deze opsomming is niet volledig. Niet genoemd zijn bijvoorbeeld de winter- en wildverschietingen.