WEDSTRIJDEN TUSSEN DE GILDEN

I Algemeen

Er zijn wedstrijden voor teams, in de regel een viertal en wedstrijden waaraan je persoonlijk deelneemt.

Wedstrijden waarin onze schutters het met hart en ziel opnemen tegen andere gilden zijn:

  • Gildefeesten
  • De wisselschildverschietingen, bestaande de strijd om het gemeentewisselschild , het heemkundewisselschild en het overige wisselschild;
  • Kampioen van Oirschot
  • Kleine Bond (verbroedering), ook wel “potten en pannen” genoemd.

    In de regel worden de wedstrijden gehouden met in achtneming van het schietreglement van de Federatie

II Gildefeesten

In de “Franse tijd’ (1795-1813), toen Nederland op enig moment deel werd van het keizerrijk Frankrijk, werden de schutterijen opgeheven en vervangen door gendarmerie (ordehandhavingstaken) en leger.
Na die tijd herrezen de schutterijen weer maar louter met een sociale, culturele functie. Toen deden ook gildefeesten hun intrede. Dat zijn samenkomsten van schuttersgilden met het oogmerk om te verbroederen, elkaar de maat te nemen met onder andere wedstrijden voor schutters, vendeliers, tamboers en standaardruiters.
Jaarlijks nemen wij binnen onze kring ‘Het Kwartier van Oirschot’ deel aan de  kringdag. Eventuele deelname aan andere gildefeesten wordt per uitnodiging bekeken door de ledenvergadering.
Het schieten geschiedt in viertallen. Ook wordt er persoonlijk geschoten zo schieten koningen van de aanwezige gilden voor het koningskruis en aanwezige keizers voor het keizerskruis.

III Wisselschildverschietingen

De 4 Oirschotse gilden houden ieder jaar 4 verschietingen tegen elkaar. Om het veroveren van gemeentewisselschild (GWS), het heemkundewisselschild (HWS) en/of het overigen wisselschild(OWS). De kamp om het GWS wordt gestreden door het eerste viertal van elk gilde. Het tweede viertal treedt in het strijdperk voor het HWS. Het OWS staat open voor alle andere schutters van de vier deelnemende gilden. OWS is dus een persoonlijke wedstrijd tussen de twee beste schutters van elk gilde.

Winnaars 2019:
GWS:Broederschap van Onzer lieve Vrouwe; beste schutter was G-J. van Hersel van St. Barbara
HWS: Sint Joris; beste schutter was J. Vingerhoeds van St. Joris
OWS: Sint Sebastiaan en drager jaarspeld N. van de Ven van St. Sebastiaan

IV Kampioen van Oirschot

De schutters die tijdens de wisselschildverschietingen 22, 23 of 24 punten hebben behaald, mogen in het strijdperk treden voor de titel “Kampioen van Oirschot”. In 2019 is deze titel behaald door Leo Schellekens.

V Kleine kring (verbroedering)

De kleine kring, beter bekend als klein bondje, is gevormd door de tien kruisbooggilden uit Oirschot, De Beerzen, Diessen en Moergestel. Bij toerbeurt organiseert een van deze gilden een verschieting. De prijzen bestonden vroeger uit huishoudelijke spullen, vandaar dat de verschieting ook wel ‘de potten en pannen’ wordt genoemd.
Elke schutter schiet acht pijlen. Drie in het kader van de verbroedering en vijf pijlen voor het “Geert-Nouwens-wisselschild. Naast het te winnen wisselschild,  bestaan tegenwoordig de prijzen hoofdzakelijk uit voedingswaren.

Tot slot

Deze opsomming is niet volledig. Niet genoemd zijn bijvoorbeeld de winter- en wildverschietingen.