Groepsfoto 2018
Deze ludieke groepsfoto is gemaakt op kermisdinsdag  2 oktober 2018 op de markt te Oirschot. Voorafgaand aan het koningsschieten vond de wisseling van onze beschermheer plaats.
Groepsfoto 2014
Deze nieuwe groepsfoto is op kermisdinsdag 30 september 2014 gemaakt in onze Gildetuin, voorafgaande aan het koningschieten. De bestaande koning, Karel Smetsers, wist voor de tweede keer op rij de koningstitel te bemachtigen. We hadden op die dag baron Sweerts de Landas en zijn vrouw op bezoek. Ze hebben een aantal uren in ons midden vertoefd. Op de voorgrond: Bart Poulissen (tamboer). Zittend van links naar rechts: Peter Broeren (tamboer), Jos Smetsers (3e deken), Loek van de Wal (erelid), Janus van der Vleuten (erelid), Hein Louwers (erelid), Karel Smetsers (koning), Theo Cruijff (rentmeester), Ad van Nunen (hoofdman), burgemeester Ruud Severijns (eredeken), Frits Speetjens (eredeken), Cees van Rijen (keizer), Toon van Overdijk (erelid), Piet Machielsen (archivaris), Ben Morselt en Cor Welvaarts. Middelste rij van links naar rechts: Jerôme van Dun (vendelier), Harrie van Zelst (standaarddrager), Jan van Zelst, Lambert van der Leeden (zilverdrager), Ad van Mil, Stijn Nuyens, Jos de Croon (koningsdeken), Rogier Willems (koningsdeken), Jan Aarts (hoofdmansdeken), Wim van den Biggelaar (hoofdmansdeken), Dirk Hagemeijer, Jos Lazeroms, Wim van Nistelrode, Gerard van Kollenburg, Toon van der Aa, Jan van Stralen (vendelier) en Piet van den Biggelaar (vaandrig). Achterste rij van links naar rechts: Kristian Stam, Rob Janssen, Peter Wedemeijer, Arie Adriaans, Toon Willems, Hans Megens, Gerard de Kroon, Noud van Deurzen, Paul de Wert, Hans van Kollenburg, Hans Jongbloets, Guido Sanders en Ad Aarts. Op de foto ontbreken: prins Baudoin de Merode (beschermheer), Geert Croonen, Stefan Heijne, Hans van Nooijen, Jan Latour, Theo van de Loo (erelid), Marcel van der Schoot (tamboer), Ad Smetsers, Johan Smetsers, pastoor Leendert Spijkers (gildeheer), Jeroen Steger, Loek van de Wal.
Groepsfoto 2009
Deze groepsfoto is op kermisdinsdag 29 september 2009 in onze Gildetuin gemaakt, voorafgaande aan het kermisschieten. Op de voorgrond geknield: Stefan Heijne en Marcel van der Schoot (tamboers). Zittend van links naar rechts: Willy Kuypers, Peter Broeren (tamboer), Loek van de Wal (erelid), Hein Louwers (erelid), Janus van der Vleuten (erelid), Jos Smetsers (koning), Toon Willems (rentmeester), Toon van der Aa (hoofdman), pastoor Leendert Spijkers (gildeheer), burgemeester Ruud Severijns (eredeken), Frits Speetjens (eredeken), Cees van Rijen (keizer), Theo van de Loo (erelid), Johan Smetsers (erelid) en Toon van Overdijk (erelid). Middelste rij van links naar rechts: Jerôme van Dun (vendelier), Rogier Willems (standaarddrager), Lambert van der Leeden, Jan Latour, Jan Dominicus, Harrie van Zelst, Gerard van Kollenburg, Arie Adriaans (koningsdeken), Jos de Croon (koningsdeken), Wim van den Biggelaar (hoofdmansdeken), Ad van Nunen (hoofdmansdeken), Piet Machielsen (archivaris), Jan Aarts, Ben Morselt, Paul de Wert, Hans Jongbloets, Wim Valks, Geert Croonen, Guido Sanders, Piet van  den Biggelaar (vaandrig) en Jan van Stralen (vendelier). Achterste rij van links naar rechts: Hans van Kollenburg, Ad van Mil, Wim van  Nistelrode, Ad Aarts, Jos Lazeroms, Kristian Stam, Rob Janssen, Ad  Smetsers, Jeroen Steger, Dirk Hagemeijer, Stijn Nuyens, Gerard de Kroon,  Jan Copal, Hans Megens, Noud van Deurzen, Theo Cruijff en Jan van Zelst. Op de foto ontbreken: Antoon van Esch (ere-archivaris), Janus van Genechten,  Hans Grootswagers, prins Baudoin de Merode (beschermheer), Hans van  Nooijen, Bart Poulissen, Karel Smetsers, Marc Smetsers (vendelier), Peter  Wedemeijer en Cor Welvaarts.
Groepsfoto 2005
Op 24 september 2005, op de dag dat het Gildenmonument in Oirschot werd  onthuld aan de Kempenweg, maakten we om 13:30 uur een groepsfoto in onze  ‘Gildetuin’.  Op de voorgrond geknield: Marcel van der Schoot en Paul Smetsers (tamboers). Zittend van links naar rechts: Loek van de Wal, Hein Louwers en Johan  Smetsers (ereleden), Jos Smetsers (koning), Dirk Hagemeijer (rentmeester),  Toon van Overdijk (hoofdman), pastoor Leendert Spijkers (gildekapelaan), Cees  van Rijen (keizer), Antoon van Esch (ere-archivaris), Theo van de Loo en Janus  van der Vleuten (ereleden). Middelste rij van links naar rechts: Stefan Heijne (reserve-standaardrijder), Harrie  van Zelst (vendelier), Willy Kuypers, Ben Morselt, Jos de Croon (koningsdeken),  Kristian Stam, Arie Adriaans (koningsdeken), Theo Cruijff, Wim van den  Biggelaar en Toon van der Aa (hoofdmansdekens), Piet Machielsen (archivaris),  Hans Megens, Peter Broeren (tamboer en knegt), Ad van Mil, Rogier Willems,  Guido Sanders, Gerard van Kollenburg, Geert Croonen, Jan van Stralen  (vendelier), Piet van den Biggelaar (vaandrig). Achterste rij van links naar rechts: Wim Valks, Hans van Kollenburg, Paul de  Wert, Jan Copal, Gerard de Kroon, Karel Smetsers, Paul van den Wittenboer,  Cor Welvaarts, Hans van Nooijen, Ad Smetsers, Cees van Kroonenburg, Hans  Jongbloets, Peter Wedemeijer, Jan Smetsers en Ad van Nunen. Op de foto ontbreken: Noud van Deurzen, Jerôme van Dun (vendelier), Janus  van Genechten, Hans Grootswagers, Jan Latour (standaardrijder), prins  Baudoin de Merode (beschermheer), Stijn Nuyens, Marc Smetsers (vendelier),  burgemeester Frits Speetjens (eredeken), Jeroen Steger, Toon Willems en Jan  van Zelst.
Groepsfoto 2001
Deze groepsfoto van 2001 is gemaakt in onze toenmalige nieuwe gildentuin aan de Wintelresedijk. Op de voorgrond geknield: Pieter Smetsers, Sjoerd van Loon (beiden tamboer). Zittend van links naar rechts: Gerard van Kollenburg (zilverdrager), Pierre Louwers, Hein Louwers, Antoon van Esch (ere-archivaris), Theo van de Loo, Dirk Hagemeijer (rentmeester), Cees van Rijen (keizer), Wim van den Biggelaar (hoofdmansdeken), Toon van Overdijk (hoofdman), Mr. Frits Speetjens (burgemeester en eredeken), Henk Timmermans (hoofdmansdeken), Willy Kuypers (koning), Cor Welvaarts (koningsdeken), Jos de Croon (koningsdeken), Jan van der Schoot (ere- rentmeester). Tweede rij van links naar rechts: Harrie van Zelst (vendelier), Gerard de Kroon, Karel Smetsers, Jan van Zelst, Arie Adriaans, Johan Smetsers, Cees van Kroonenburg, Toon van der Aa, Peter Wedemeijer, Ben Morselt, Hans van Nooijen, Jos Smetsers, Stijn Nuyens, Hans van Kollenburg, Jan Smetsers, Loek van de Wal, Marcel van der Schoot, Jan van Stralen (vendelier), Jerôme van Dun (vendelier). Achterste rij van links naar rechts: Peter Broeren (tamboer), Hans Megens, Toon Willems, Ad van Mil, Hans Grootswagers, Noud van Deurzen, Janus van der Vleuten, Geert Croonen, Jeroen Steger, Paul van den Wittenboer, Guido Sanders, Wim Valks, Theo Cruijff, Jan Copal, Stefan Heijne.
Groepsfoto 1995
Op zondag 30 april 1995, koninginnedag werd op zaterdag 29 april gevierd, werd een groepsfoto gemaakt in de gildentuin aan de Oerschoren. Daags tevoren hielden we onze eerste bloemen- en plantenmarkt in het centrum van Oirschot. Op de voorgrond geknield: Pieter Smetsers, Bert van Kollenburg (beiden tamboer). Voorste rij van links naar rechts: Jan Latour (standaardrijder), Karel Smetsers, Loek van de Wal, Pierre Louwers, Janus van der Vleuten, Theo van de Loo, Johan Smetsers (koningsdeken),  Jos de Croon (koning), Toon van der Aa (rentmeester), Toon van Overdijk (hoofdman), Mr. Frits Speetjens (burgemeester en eredeken), Cees van Rijen (keizer), Antoon van Esch (archivaris), Jan van der Schoot (ere-rentmeester), Cor Welvaarts (koningsdeken), Jan van Zelst (zilverdrager), Piet van den Biggelaar (vaandrig). Tweede rij van links naar rechts: Jan van Stralen (vendelier), Wim Valks, Henk Timmermans, Stijn Nuyens, Willy Kuypers, Peter Broeren, Dirk Hagemeijer, Jos Smetsers, Hans van Nooijen, Cees van Kroonenburg, Hans van Kollenburg, Gerard de Kroon, Hein Louwers. Achterste rij van links naar rechts: Harrie van Zelst (vendelier), Gerard van Kollenburg, Noud van Deurzen, Hans Megens, Guido Sanders, Ben Morselt, Ad van Mil, Piet Machielsen, Han Smits, Paul van den Wittenboer, Janus van Genechten (knegt).
Groepsfoto 1991
Tijdens de teerdag op 21 januari 1991 werd naast ons gildenhuis, café-restaurant De Zwaan, deze groepsfoto gemaakt. Geknield van links naar rechts: Gerard van Kollenburg, Guido Sanders, Jos de Croon, Marcel Driessen (tamboer), Willy Kuypers, Janus van Genechten, Hans van Kollenburg, Harrie van Zelst, Jos Smetsers, Karel Smetsers, Antoon van Esch, Henk Kuypers, Cees van Kroonenburg (schellenboomdrager). Staand van links naar rechts: Pierre Louwers, Lucien Smetsers, Jan van Stralen (vendelier), Ad de Kroon, Cees Smetsers, Wim Valks, Cees van Rijen (keizer), Henk Timmermans, Arie Adriaans, Jan van der Schoot (rentmeester), Loek van de Wal, Ben Morselt, Theo van de Loo (hoofdman), Wim van den Biggelaar (hoofdmansdeken), Mr. Frits Speetjens (burgemeester en eredeken), Hans van Nooijen, Frits Meeuwis (afgevaardigde van harmonie Arti et Amicitiae), Cor Welvaarts, Toon van Overdijk, Peter Broeren, Hein Louwers, Cor Raaijmakers, Johan Smetsers (waarnemend koning voor Jan van Zelst), Janus van der Vleuten, Toon van der Aa, Jan Latour (standaardrijder), Piet van den Biggelaar (vaandrig).
Groepsfoto 1983
In 1983 werd wederom een groepsfoto gemaakt in de gildentuin aan de Oerschoren. Het is niet duidelijk bij welke gelegenheid dat was. Geknield op de voorgrond van links naar rechts: Leo Smetsers en Karel Smetsers (beiden tamboer). Zittend op een stoel op de voorgrond: Eduard Steger (oud-burgemeester en ere-hoofdman). Staand van links naar rechts voorste rij: Jan van Zelst (met vendel), Wim Valks, Ad de Kroon, Hein Louwers (koningsdeken), Johan Smetsers (koningsdeken), Wim van den Biggelaar (hoofdmansdeken), Gerard de Kroon, Willy Kuypers (koning), Loek van de Wal, Piet Sanders (burgemeester en eredeken), Toon van der Aa, Cees van Rijen (keizer), August van Kollenburg, Harrie van Zelst (hoofdman), Gerard van Kollenburg (hoofdmansdeken), Antoon van Esch? (archivaris), Jan van der Schoot (rentmeester), Henk Timmermans (schellenboomdrager), Frans van der Heijden, Jan van Stralen (vaandrig), Janus van Brunschot (standaardrijder). Staand van links naar rechts achterste rij: Hans van Kollenburg, Arie Adriaans, Peter Broeren, Cor Welvaarts, Toon van Overdijk, Pierre Louwers, Piet van den Biggelaar, Janus van Genechten, Theo van de Loo, Harrie van Kollenburg.
Groepsfoto 1981
Bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan werd op 14 juni 1981 in de gilden-tuin aan de Oerschoren deze groepsfoto gemaakt. Geknield op de voorgrond van links naar rechts: Harrie van Zelst jr. (vendelier), Leo Smetsers, Karel Smetsers (beiden tamboer). Zittend op een stoel op de voorgrond: Dorus van de Loo (erelid). Voorste rij van links naar rechts: Tinus van Rijen (vaandeldrager), Toon van Overdijk (schellenboomdrager), Hein Louwers (koningsdeken), Loek van de Wal, Johan Smetsers (koningsdeken), Gerard de Kroon, Toon van der Aa (koning), Wim Valks, Cees van Rijen (keizer), Piet van den Biggelaar, Eduard Steger (oud-burgemeester en erehoofdman), Janus van Genechten, Piet Sanders (burgemeester en eredeken), Theo van de Loo, Harrie van Zelst sr. (hoofdman), Pierre Louwers, Wim van den Biggelaar (hoofdmansdeken), Gerard van Kollenburg (hoofdmansdeken), Antoon van Esch (archivaris), Jan van der Schoot (rentmeester), Jan van  Stralen (vendelier), Janus van Brunschot (standaardrijder). Van links naar rechts achterste rij: Willy Kuypers (zilverdrager), Hans  van Kollenburg, Arie Adriaans, Jan van Zelst, Hein van Laarhoven, August  van Kollenburg, Cees Smetsers, Ad de Kroon.
Groepsfoto 1972
Bij het koningschieten op 26 september 1972, toen Cees van Rijen zich voor de tweede keer tot koning schoot, werd in de gildentuin aan de Oerschoren deze groepsfoto gemaakt. Knielend op de voorgrond van links naar rechts: Frans Louwers (vaandrig), Peter Broeren (gasttamboer), Harrie van Kollenburg (knegt), Janus van Genechten (schellenboomdrager). Staand van links naar rechts: Johan Smetsers, Hein Louwers, Gerard van Kollenburg, Loek van de Wal, Toon Smetsers, Wim van den Biggelaar (zilverdrager), Dorus van de Loo (erelid), Pierre Louwers, Cees van Rijen (koning), Harrie van Zelst (hoofdman), Hein van Laarhoven, Mr. Harrie Cappetti (burgemeester en eredeken), Jan van der Schoot (rentmeester), August van Kollenburg, Theo van de Loo.
Groepsfoto 1964 ontbreekt
Deze foto is waarschijnlijk geen officiële groepsfoto. Hij is gemaakt achter Princée na het koningschieten op 29 september 1964, toen Theo Smulders koning werd (derde van links in de achterte rij). Staande van links naar rechts: Dorus van de Loo, Cees Smits, Theo Smulders, Jan Louwers, Antoon de Kroon, Knillis Nouwens, Harrie van Zelst, Loek van de Wal, Jan van der Schoot, Cor Raaijmakers, Pierre Louwers, Theo Princée. Geknield/liggend van links naar rechts: Cor van Leuven, Cees Teurlincx, Johan Smetsers, NN, Janus van Genechten, Harrie van Kollenburg, Toon Smetsers, Noud Raaijmakers.
Groepsfoto 1951
Op zondag 12 augustus 1951 hielden we een Landjuweel. Ter gelegenheid hiervan werd deze groepsfoto gemaakt. Zittend van links naar rechts: Dorus van de Loo, Piet Wagemans, Eduard Steger (burgemeester en ere-hoofdman), Jan Peeters, Antoon de Kroon, Cees Smits, Toon van den Eijnde, Sjaak van Beurden. Staand, van links naar rechts, voorste rij: Jos Jansen, Kees van Tiel, Noud Megens, Jan Louwers, Dries van den Eijnde, Jan van Stralen, Noud Nuijens, Jan van der Schoot, Theo Princée, Harrie van Zelst, Lucien Latour, Hein Louwers, Johan Smetsers, Pierre Louwers, Wim van de Loo. Staand, van links naar rechts, achterste rij: Theo van de Loo, Cees van Overdijk, Frans van de Wal, Cor Louwers, Cees Smetsers, Charel Geerlings, Jan Smulders, Narris Rozenkrans, Sjef van Haaren, Bert Verspaandonk.
Groepsfoto 1935
Na het koningschieten op de Molenhei, op 1 oktober 1935, werd opnieuw deze groepsfoto gemaakt. Hij was bestemd voor beschermheer Prins Charles de Merode Westerloo en voor ere-hoofdman Antoon van der Steen. Links en rechts op de voorgrond knielend: Wim van de Loo, Cees Joannès (beiden tamboer). Op de voorgrond, zittend, van links naar rechts: Toon van den Eijnde (koning), Antoon van der Steen (ere-hoofdman), Martinus Jansen (hoofdman), Charles Janssens (burgemeester en ere- voorzitter), Gerard de Jong (keizer), Piet Wagemans (secretaris). Staand van links naar rechts: Jan Louwers (vaandrig), Jan Smulders, Willem van Kollenburg, Cees Smits (koningsdeken), Jan Jansen, Sjaak van Beurden, Dorus van de Loo (koningsdeken), Cees Smits (vendelier), Jan Hoppenbrouwers (hoofdmansdeken), Antoon de Kroon (oud-vaandrig en erelid), Gerard Princée (hoofdmansdeken), Willem Smulders, Cor Louwers (vendelier), Pieter  Mathijssen. Op de achtergrond: Jan van Stralen (standaardrijder).
Groepsfoto 1935
De groepsfoto is gemaakt op 8 augustus 1935 voor het oude raadhuis. Hij was bedoeld voor de beschermheer, die ruim een week later bezocht zou worden. Hij werd echter voor dat doel afgekeurd, omdat burgemeester Charles Janssens niet aanwezig was. Op de voorgrond knielend: Wim van de Loo, Cees Joannès (beiden tamboer). Eerste rij, zittend, van links naar rechts: Antoon de Kroon (oud-vaandrig en erelid), Antoon van der Steen (ere-hopman), Martinus Jansen (hoofdman), Gerard de Jong (keizer), Toon van den Eijnde (koning). Staand van links naar rechts: Cor Louwers (vendelier), daarachter Willem van Kollenburg, Sjaak van Beurden, Piet Wagemans, Jan Hoppenbrouwers (hoofdmansdeken), Jos van Haaren, Gerard Princée (hoofdmansdeken), Cornelis van Kempen, Dorus van de Loo (koningsdeken), Jan Smulders, Cees Smits (koningsdeken), Pieter Mathijssen, Jan Jansen, Emiel Joannès, Jan Louwers (vaandrig). Op de achtergrond: Jan van Stralen (standaardrijder).
Groepsfoto 1923
De foto is gemaakt vóór het toenmalige gildenhuis café Gerard Westerlaken, nu Oud-Brabant, bij gelegenheid van het gildenfeest dat gehouden werd van 29 juni tot en met 1 juli 1923. Helemaal vooraan half geknield: Janus van Leuven (tamboer). Op de voorgrond staan (de kinderen niet meegerekend): Bert van de Loo, Antoon van der Steen (hoofdman), Gerard de Jong, Gerard Vervoort, Harrie van der Steen, Marinus van den Boomen (met hoed en stok), Cornelis van Haaren, en net daarboven Martinus Termeer, Martinus Jansen (met pet), Piet van de Wal, Pieter Mathijssen, Gerard Princée, Helmus Kemps, en net daarboven Jan Hoppenbrouwers, Gijs de Rooij, Cornelis Hobbelen, Jacques van Beurden, Jasper Erven, Jan Louwers, Piet Wagemans, Willem Louwers, NN, Janus Louwers (met bolhoed), Janus van Cuijck, Mijntje van Kempen, Cees Smits, Antoon van Overbeek, NN. In de bovenste rij staan: Hanneke Joannès-van Kempen, Emiel Joannès, Jan Vogels, Gerard de Kroon, Antoon de Kroon, Marte van de Ven (standaardrijder).
Groepsfoto 1900
Deze groepsfoto is gemaakt bij het koningschieten op 2 oktober 1900. Hij is gemaakt in de schuttershof achter de huizen aan de westzijde van de Markt. Onderste rij, zittend op de grond, van links naar rechts: Lambert Verheijden, Alfons Tret, Jan Bullens, Jos van Breemen, J.C. van Velsen (met baard, oud-veldwachter), A. van Alphen (ingehuurd tamboer uit Liempde), Marinus van den Boomen, Gerard de Kroon, Jan Nuijens. Tweede rij, zittend, van links naar rechts: Henri van der Steen (koning), Willem van der Steen, Jan van Heumen (erelid), Hendrik Nuijens (hoofdman), Gerard van Beurden (erelid). Staand, van links naar rechts: August Fritsen (ordonnans met standaardvaantje), Willem van der Steen Jord.zn. (koningsdeken), Cornelis van Haaren, Jaspar van den Eijnde, Gerard Princée, Frans van Heck (koningsdeken), Piet van de Wal, Cornelis van der Steen, Jan Kuijpers, Karel Soethout, Antoon de Kroon (vaandrig), Martinus Schoenmakers, Jan Priem, J.J.H. Breton van Lith (burgemeester), Just Nuijens, Antoon van der Steen (hoofdmansdeken), Gerard de Jong (hoofdmansdeken), Piet van den Akker (standaardrijder).
Foto 1

Dit is de oudste groepsfoto die we in bezit hebben, en waarvan het  jaartal niet precies bekend is.  De man met de  brede lichte sjerp, hoge hoed en zilver op zijn revers is Gerard Princée (koning).