logoCMYK

WEDSTRIJDEN TUSSEN DE LEDEN ONDERLING

Algemeen

Het schieten doen we in de gildetuin aan de Wintelresedijk 1A, Oirschot.

De Schietcommissie organiseert de wedstrijden en bestaat uit: keizer, 2 koningsdekens, rentmeester en staat onder leiding van de koning. Ja, het gaat om winnen, maar wezenlijker is dat de wedstrijden bijdragen aan het vormen en verstevigen van de onderlinge band, aan broederschap.

Bij alle schietactiviteiten is iedereen, lid of geen lid van harte welkom.

I. Het koningschieten

Het koningschieten is het belangrijkste onderlinge treffen. We doen dit in even jaren op kermisdinsdag. We schieten dan op de wip. Het gildelid dat wint is koning, is de beste schutter op dat moment en bekleedt vervolgens gedurende 2 jaar de belangrijkste en meest prestigieuze functie in het gilde. De koning representeert met de hoofdman het gilde en de koning is degene die bij het staken van stemmen de beslissing neemt. De koning van gilde St. Sebastiaan is drager van het koningszilver,  een prachtige “koningsbreuk”, die  Jos de Croon in 1996 schonk aan het gilde.

 

De Koningsbreuk

 

Sinds 27 september 2022 is Toon Capel de beste schutter van ons gilde. Hij is onze koning. Hij volgde Dirk van Kollenburg op.

 

 

Voor de lijst met koningen die hem zijn voorgegaan: Onze koningen vanaf 1600

Als een gildebroeder erin slaagt om driemaal op rij het koningszilver te veroveren, kan hij keizer van het gilde worden. Daarvoor moet hij in de “arena” treden om te kampen tegen de zittende keizer. Cees van Rijen is keizer van ons gilde. Dat is hij al sinds 1974. De keizer is drager van een 670 gram zware kroon, die Dr.  A. Hagemeijer  in het jaar 2000 schonk. Voor Cees van Rijen was Cees Smits van 1952 tot zijn overlijden in 1969 keizer en daarvoor werd Gerard de Jong in 1933 keizer. Dit was hij slechts 4 jaar.

II. Kermisschieten

Sinds 1977 is in oneven jaren in de plaats van koningschieten,  kermisschieten. Eigenlijk zijn er die dag 2 wedstrijden. Aan de ene kunnen alleen gildeleden meedoen. De winnaar is dé kermisschutter en mag 2 jaar het daarbij behorende wisselschild dragen. Aan de andere wedstrijd mag iedereen deelnemen. De winnaar is 2 jaar burgerkermisschutter van Oirschot en mag de wisselspeld dragen. Het kermisschieten is niet op de wip , maar op de vogel.

 

Schild kermisschutter

LIJST VAN KERMISSCHUTTERS

III.  “Janus-van-der-Vleuten-wisselschild”

Vanaf dat de zomertijd geldt, schieten we maandagavond op de wip om te oefenen en om onderling te strijden om een wisselschild. Nu om het schild dat wijlen erelid Janus van der Vleuten schonk. Daarvoor hebben we jarenlang “gevochten” om het wisselschild dat gegeven was door wijlen eredeken en burgemeester Piet Sanders. De uitreiking van deze prijs geschiedt aan het einde van het seizoen op kermisdinsdag. Toon Capel had het hoogste gemiddelde met zijn geschoten series in het seizoen 2021. In 2023 won Adwin Mols dit schild omdat hij zich ten opzichte van het vorige seizoen het beste had ontwikkeld als schutter. Allover-winnaar was wederom koning Toon Capel. Hij ontving een nieuw, door koningsdeken Toon van der Aa geschonken wisselschild,

IV Cees-van-Rijen-wisselspeld

In het voorjaar openen we het schietseizoen met een wedstrijd. We strijden om de wisselspeld, die keizer Cees van Rijen, heeft geschonken. Deze wedstrijd schieten we op de vogel. Jan-Willem van de Noort won op de eerste dinsdag na het ingaan van de zomertijd in 2024, en kreeg de speld uit handen van keizer Cees van Rijen.