ZANGBUNDEL

In de loop der jaren zijn er binnen het gilde een paar zangbundels verschenen op initiatief van een of meerdere gildenbroeders. Haast zeker was hoofdman Jos de Croon, die van beroep drukker was, daar telkens bij betrokken. Meestal, als we ergens gezellig bij elkaar zitten, en het wordt later, dan wordt er bij ons altijd uit volle borst gezongen. Dit zijn de meest gezongen liedjes:

• Gildelied
• ’t Skonste dûrp van Brabant
• Hengelen
• De Zwabber
• Ik droom van Brabant
• M’n boerderijke

De liedteksten van deze 6 meezingers staan hieronder

GILDELIED (wijze: in ’t bronsgroen eikenhout…)
Waar het Oude Burgergild
Sint Sebastiaan.
Fier door Oirschotsch straten trekt,
Met haar kleurig vaan.
Waar de trom ons samenroept
Op des Hopmans woord.(2x)
Daar leeft haar ouden roem,
Steeds met eere voort.
Waar de Vaandrig zijn blazoen
Siert met goud en eer.
Waar hij ’t Gildevaan ontroltvoor
den wedstrijd wêer.
Daar toont ons zijn vaandelkunst
Eenig in haar soort.(2x)
Dat wêer een eerste prijs
Bij ons vendel hoort.

Waar de Standaard,
fier zijn paard
Houdt,in juisten stand.
Waar hij in den wedstrijd rijdt
Flink met vaste hand.
Waar ons Gildetromme klinkt,
Zuiver en accoord.(2x)
Daar gaat ook altijd prijs
Mêe naar Oirschot voort.

Waar ’t geweer in actie komt
Van ons schutterstal.
Daar vliegt klos of wip omlaag
Met dond’renden knal
Waar dan ook ooit oproer dreigt
Of de vrêe verstoort.(2x)
Daar zullen mannen staan
Hier in ’t Zuider oord.

Waar ’t beeld van onzen Schutspatroon
Gemarteld en gehoond.
Voor het geloof doorwond, bebloed,
Op ons vaandel troont.
Daar moet ook ons streven zijn
Roomsch in daad en woord.(2x)
Dan schijnt het donk’re Zuid,Als een lichtend oord.

Waar de hooge grijze dom
Steeds het dorp ons wijst.
Waar naast frisch en land’lijk schoon
Vrêe en welvaart rijst.
Waar een gastvrij samenzijn
Iedereen bekoort.Daar is ons Gildenhuis,
Oirschot dierbaar oord.
Daar zijn wij allen thuis,
Oirschot dierbaar oord

‘T SKONSTE DûRP VAN BRABANT(Oirschots volkslied uit ca. 1904)
Skon is’t in Orskot, in’t dûrp van m’n drome
’t Skonste van al Brabants dûrp, die ik ken
‘k Zô d’r zoe gère m’n hil leve wone
Want m’n hart popelt, zô dik as k’er ben

Refrein:

Orskot mi z’n skonne tôrre
En z’n skon hei overal
Orskot mi z’n brave minse
Orskot, Orskot bovenal

Es ge van Bèèst hallefweg zet gekomme
Dan ziede vûr oe d’n skitterende dom
Parel van Brabant, z’n kerken en torens
Wijzend naor Orskot, al wijd rontelom

Refrein

Mèr ze zèn naauw al begonnen te baauwe
Hij wordt wêr krèk as ie vruugertêd was
‘k Heb er altij hil veul van gehouwe
Naa t’ie kapot is beseffen we’t pas

Refrein

’t Mertplein li vûr oe, ’n fist vûr oew ogen
’t Gruun van de bôôm en ’t grês van de weg
’t Gaauwd van de zon en ’t wit van de wolken
’t Is altegaor ’n skilderij, wa’k oe zeg

HENGELEN

Refrein:

Oh, dat hengelen is zo fijn,
aan de Maas, aan de Waal, aan de Rijn.
Waar de vogeltjes fluiten is ’t heerlijk daar buiten,
kan ik rijk als een koning daar zijn.

Oh, dat hengelen is ’n sport,
waar een visser nooit moe van wordt.
Als het koud is of regent blijft mij gelijk,
ik zit altijd aan den dijk.

Als ik ga vissen dan ben ik heel vroeg uit mijn bed,
dan heb ik geen tijd om te slapen.
Ik heb m’n wagen, m’n hengel en deeg klaar gezet,
ik zit al vroeg aan het water te gapen.

Als mijn dobbertje deint op het zilveren vlak,
plots een rukkie, dan neemt ie een duik.
Dan ben ik als visser toch zo in mijn sas
ik doe meteen de vangst in mijn fuik.

Refrein

Als ik ga vissen dan zit ik altijd in Oirschot aan ’t kanaal,
daar heb ik vaak tegen de kant aan gehangen.
Ik viste met worm en ook wel met aas,
en ik heb daar diën bakvis gevangen.
Want ’t is nu zowat, ja, zo’n … jaar geleên,
dat ik daar voor ’t eerst kwam.
Ik ving er geen brasem en ook geen baars,
maar ik sloeg daar ons ……….. aan de haak.

Refrein

Als ik ga vissen dan zit ik heel dicht bij ’n café,
want ’t kan er soms wel eens gebeuren
Dat de vis er niet bijt en dat is er niet fijn,
maar daar ga ik niet om zitten treuren.
Ik pak mijn spullen bijeen en ik ga dan meteen,
naar ’t café waar gezelligheid is.
Ik neem er ’n paar en de zaak die is klaar,
ik heb beet ook al zie ik geen vis.

Refrein

Als ik laat thuiskom dan is er mijn vrouwtje paraat,
om mij hartelijk en lief te ontvangen.
Ben je daar lieve schat, oh, ik zie ’t al, ’t is weer mis,
waar heb je vandaag weer gehangen.
Ik heb gevist aan een stuk, maar ik had geen geluk,
ik ving er honderd, maar allen te klein.
En ’n jaap van een tong, maar ach vrouwtje
ik kon hem niet houden, hij ging door de lijn.

Refrein

DE ZWABBER
Ik ben weer fijn op stap geweest
ik was weer aan de rol.
Van de champagne en de wijn,
heb ik m’n kraag weer vol.
’t Zwabberen zit me in het bloed,
’t is niet goed, maar heus ik moet.
Wanneer de avond komt,
is er ’n stem die bromt.

Refrein:

Ik ben een zwabber,
zwie zwa zwabber,
en ik heb zo’n hekel aan saai verdriet.
Zie ik ‘s-nachts de sterren staan,
en het maantje lacht mij aan,
dan moet ik zwabberen
of ik wil of niet.

In heel het dorp ben ik bekend,
iedereen kijkt mij aan.
Elke flinke knappe meid,
die blijft even staan.
Maar ik hou dan m’n fatsoen,
wat zal ik doen,
‘k vraag om ’n zoen.
Ja vrouwtjes blond en zwart,
die druk ik aan m’n hart.

Refrein

Wanneer ik soms geen centjes heb,
wat zo vaak gebeurt.
Moet ik altijd vrolijk zijn,
daarom niet getreurd.
Want m’n pa zeg, wist u dat,
’t is nogal glad, die heeft centen zat.
Hij is een zuinig man,
maar z’n jochie kan er wat van.

Refrein

Kom ik ‘s-morgens vroeg naar huis,
Dan ben ik lekker vet.
Ik zwaai dan met een reuze zwaai,
kris kras in m’n bed.
Maar m’n trouwe hospita
loopt aldra, mij achterna.
En in haar nachtjapon,
zingen wij op het balkon.

Refrein

IK DROOM VAN BRABANT
Ik zie nog steeds een wit gepleisterd huisje,
naast de schuur een groene regenton.
‘k Zie brabants bont, boven een wit fornuisje,
en voor de deur ons moeke in de zon.

Refrein:

Ik droom van Brabant, m’n heerlijk Brabant,
het land van mik en boerenbont,
het plekje waar m’n wiegje stond.
Ik droom van Brabant, m’n heerlijk Brabant,
want aan het Brabants land heb ik mijn hart verpand.

Ik zie de Peel, de heide en de vennen,
op het land het golvend gouden graan.
Een woest stuk grond en bos bezaaid met dennen,
een oud kasteel met een lange oprijlaan.

Refrein

Ik ruik de lucht van pas gelooide huiden,
en de geur van opgestapeld hooi.
Ik hoor de klok van ’t kleine kerkje luiden,
en fluister zacht: wat is mijn Brabant mooi!

Refrein

M’N BOERDERIJKE
Ik was es efkes weze kijke
naor ’n landelijk boerderijke
da in advertenties aangepreze ston.
Ge kregt immers vur oe cente
mar un paor procente rente
en vur dees hûis waar de vraogprijs mar 2 ton.
Ut bleek un aeremoeig krotje
mi un vervalle verrekeskotje
kleine rûitjes en un ijzere bovenlicht.
In de mure menig scheurekeut
waar nauwelijks un hûis en gin gezicht.
Mar nou ben’k toevallig handig
in belegge heel verstandig
dus is men zoen boerderij wel toevertrouwd.
Zat hier vur m’n zwarte cente
nie un interessante rente
mits ut hûiske urst fatsoenluk wier verbouwd.
’s Anderndaags zen we begonne
mi nej hout en mi beton
en 25 bouwvakkers ut de WW.
De mesthôop te egalisere
anders konne ze nie parkere
en as dè nie kon dan dinne ze nie mee.
En nou moete es komme kijke
naor m’n landelijk boerderijkede
van veur tot aater is gerestaureerd.
Hard houte deur, hard houte lûike
in d’n hof ûitheemse strûikeen
de bûitemure netjes aongesmeerd.
Ut is in waarde veul gestege
Ut hi un dakkapel gekrege
en aater de grôte schûurdeur dubbel glas.
En de bêum die ur vruger stonde
vingen ut licht weg van de zon
en ge begrept toch wel hoe hinderluk dè was.
Nou die moesse mee verdwêne
nou kan’t zonneke binne schêne
en zo worre me veul koste utgespaord.
Want ik kan van die stomme dinge
die m’n daglicht ondervinge
zeker vijf jaor stoke in munnen open haard.
Nou nog rooie grevvel strooie
en dan zuuk ik nog ne mooie
echt nun ouwe ijzere lantaerepoal.
As ge dur inne wit te vinde
bij oew kennisse of vrinde
zeg ze dan mar vast dè’k ze goed betaol.
Daor toch nie mir zô verwilderd
want t’is netjes witgeschilderd
en as dur “Mon Rève” op de muur stao gemonteerd
Moete mar es komme kijke
naor m’n landelijk boerderijke
om zelluv te zien wat ik heb gepresteerd.