Logo van Gilde Sint Sebastiaan

“De verhalen die we vertellen over wie we waren en wat we deden vormen ons in wat we kunnen en zullen doen”

Waar te beginnen? 1531, het jaar  waarin de oudst bekende caert is gemaakt of later? Waarmee beginnen? De serieuze verhalen, de kwajongensstreken die werden en worden uitgehaald, de goede doelen die we steunen en hebben gesteund? Weer een andere invalshoek is om te kijken naar de mannen in alle soorten en maten die zorgden en zorgen voor leven in de brouwerij. Of beginnen we met alle festiviteiten die we hebben georganiseerd of hebben bijgewoond en de liedjes die we daarbij enthousiast en luidkeels ten gehore brachten en brengen.

Het is veel! Zoveel, dat we er boeken over vol hebben geschreven. Zoveel, dat we aan de Dekanijstraat 10 de “Sint Sebastiaanskamer” hebben waar ons omvangrijke archief is ondergebracht. Bijna alle vrijdagmiddagen is dit goed geoutilleerde archief vanaf 14.00 uur open. Iedereen is dan welkom om van de rijke historie kennis te nemen en te horen en te zien wat we heden ten dage uitspoken.

Archiefruimte

Sinds jaren onderhouden we een vriendschappelijke band met het Sint Sebastiaansgilde te Westerlo in België. Om de twee jaar hebben we een uitwisseling en we ontmoeten elkaar regelmatig bij gildeactiviteiten.

Op deze website is veel informatie te vinden over het gildewezen en over Gilde Sint Sebastiaan in het bijzonder.