Het bestuur heet bij ons gilde “de overheid”. Bestuursleden hebben allemaal een oorspronkelijke titel.


De overheid van Gilde Sint Sebastiaan

Hoofdman                Jos de Croon
Koning                       Hans van Kollenburg
Keizer                        Cees van Rijen
Theo Cruijff               Rentmeester
Archivaris                  Piet Machielsen
Hoofdmansdeken   Jan Aarts
Vaandrig                   Piet van den Biggelaar
Koningsdeken         Gerard van Kollenburg
Hoofdmansdeken   Stijn Nuyens
Koningsdeken         Rogier Willems


Wat bepaalt de Caert (statuten) over de samenstelling van de overheid?


“De overheid bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder een hoofdman, twee hoofdmansdekens, een rentmeester, een archivaris en twee koningsdekens. De leden van de overheid worden voor twee jaar gekozen door de algemene ledenvergadering. Op basis van traditie danwel geleverde prestatie zijn daarnaast keizer, koning, oud-koning met de beperking als beschreven in artikel 13 lid 5c, vaandrig, tamboer en standaardrijder lid van de overheid.”

* Momenteel zijn de posities van tamboer en standaardruiter vacant.