Het bestuur heet bij ons gilde “de overheid”. Leden van de overheid hebben allemaal een oorspronkelijke titel.

De overheid van Gilde Sint Sebastiaan

Hoofdman                 Karel Smetsers
Koning                        Toon Capel
Keizer                         Cees van Rijen
Rentmeester              Theo Cruijff a.i.
Hoofdmansdeken    Jan Aarts
Koningsdeken           Rogier Willems
Hoofdmansdeken    Guido Sanders
Koningsdeken           Toon van der Aa
Tamboer                    Martijn van Nunen
Standaardrijder         Rogiër Droomers

Wat bepaalt de Caert (statuten) over de samenstelling van de overheid?


“De overheid bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder een hoofdman, twee hoofdmansdekens, een rentmeester, een archivaris en twee koningsdekens. De leden van de overheid worden voor twee jaar gekozen door de algemene ledenvergadering. Op basis van traditie dan wel geleverde prestatie zijn daarnaast keizer, koning, oud-koning met de beperking als beschreven in artikel 13 lid 5c, vaandrig, tamboer en standaardrijder lid van de overheid.”

* Momenteel zijn de posities archivaris en vaandrig niet ingevuld.
* Noud van de Ven is de drager van het moedervaandel.