Het bestuur heet bij ons gilde “de overheid”. Leden van de overheid hebben allemaal een oorspronkelijke titel.

De overheid van Gilde Sint Sebastiaan

Hoofdman                 Karel Smetsers
Koning                        Toon Capel
Keizer                         Cees van Rijen
Rentmeester              Dirk Hagemeijer
Hoofdmansdeken    Jan Aarts
Koningsdeken           Rogier Willems
Hoofdmansdeken    Stijn Nuyens
Koningsdeken           Gerard van Kollenburg
Tamboer                    Toon Capel

Wat bepaalt de Caert (statuten) over de samenstelling van de overheid?


“De overheid bestaat uit minimaal zeven leden, waaronder een hoofdman, twee hoofdmansdekens, een rentmeester, een archivaris en twee koningsdekens. De leden van de overheid worden voor twee jaar gekozen door de algemene ledenvergadering. Op basis van traditie danwel geleverde prestatie zijn daarnaast keizer, koning, oud-koning met de beperking als beschreven in artikel 13 lid 5c, vaandrig, tamboer en standaardrijder lid van de overheid.”

* Momenteel zijn de posities archivaris, vaandrig en standaardruiter niet ingevuld.
*Naast Toon Capel roert ook Martijn van Nunen de trom. Noud van de Ven is drager van het moedervaandel.