Deze pagina wordt gaandeweg verder ingevuld. Blijf regelmatig kijken.

 

TRADITIES, CEREMONIES & RITUELEN

“De enige manier om tradities levensvatbaar te houden, is door ze opnieuw te ontdekken”

Algemeen
Binnen het gilde staat broederschap centraal. Dit is omgeven door een waaier van tradities, ceremonies en rituelen. Dat de tradities, ceremonies en rituelen van de Brabantse schuttersgilden maatschappelijke betekenis hebben, is onderkend. Ze zijn daarom in 2013 aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed.

Wat zijn dat: tradities, ceremonies, rituelen?
Traditie: een gewoonte of gebruik die van de ene op de volgende generatie doorgeeft.
Ceremonie: een plechtigheid bij een belangrijke gebeurtenis.
Ritueel: een reeks opeenvolgende handelingen bij speciale gelegenheden.