Deze pagina wordt gaandeweg  ingevuld. Kom regelmatig kijken.

TRADITIES

“De enige manier om tradities levensvatbaar te houden, is door ze opnieuw te ontdekken”

Algemeen
Binnen het gilde staat broederschap centraal. Dit is omgeven door een waaier van tradities, ceremonies en rituelen. Dat de tradities, ceremonies en rituelen van de Brabantse schuttersgilden maatschappelijke betekenis hebben, is onderkend. Ze zijn daarom in 2013 aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed.

Belangrijke tradities en hun functie
Een traditie is een gewoonte of gebruik die van de ene op de volgende generatie overgaat. Voor schuttersgilden zijn belangrijke, in het oog springende tradities:
Koningschieten met de functie om via een wedstrijd de positie in te vullen van hoofd van de schutters.
Patroons- of teerdag met de functie het geven van eerbetoon aan de patroonheilige; voor ons gilde is dat Sint Sebastiaan.
Begraven met gildeneer met de functie het waardig afscheid nemen van een medebroeder.
Vendelen; met de functie het aangeven van de plaats waar de leiding is; anno nu is de functie vooral het geven van eerbetoon aan kerkelijk en wereldlijk gezag.
Tamboeren met de functie het communiceren tussen leiding en de groep en ordehouden; heden ten dage met name het begeleiden en aankondigen van het gilde.