Sint Sebastiaan Oirschot is een schuttersgilde. In 1531 bestond het gilde al. Het bewijs hiervoor is de bewaard gebleven caert (statuten) uit dat jaar. Zoals veel Brabantse schuttersgilden zijn wij opgericht aan het begin van de zestiende eeuw. In die tijd waren steden uitdrukkelijk een (politieke) factor om rekening mee te houden. De steden hadden, om hun positie en die van haar burgers, veilig te stellen, behoefte aan bescherming. Schuttersgilden moesten die veiligheid bieden.
In die tijd was de regering van de lage landen in handen van het Habsburgse Huis. Karel V was toen dé landsheer. Het was een roerige tijd, de tijd van de protestantse Reformatie, die begon in 1517 met de 95 stellingen van Luther. De tijd dat het christendom in tweeën brak. Karel V pakte in heel zijn rijk de Reformatie hard aan ten gunste van het katholicisme. Het ligt voor de hand om een verband te leggen tussen deze religieuze strijd en het ontstaan van schuttersgilden in Brabant. In die tijd bezat het geslacht De Merode rechten over Oirschot. Tegenover die rechten stonden plichten, zoals het leveren van manschappen. Met name voor het “beschutten” van de eigen leefgemeenschap. Hand- en/of kruisbogen waren de wapens. Ons gilde bezit nog oude handbogen, bijbehorende pijlenkokers en pijlen alsmede  kruisbogen, te zien in ons archief,  ‘Sebastiaanskamer’.

Nu ken je het verhaal over wie we waren en wat we deden.

Wat we met zo’n verleden nu doen, vind je op uiteraard ook op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

I