Sint Sebastiaan Oirschot is een schuttersgilde. In 1531 bestond het gilde al. Het bewijs hiervoor zijn de bewaard gebleven statuten (toen Caert genoemd) uit dat jaar. Zoals alle Brabantse schuttersgilden zijn wij dus opgericht aan het begin van de zestiende eeuw.  In de tijd dat Karel V landsheer was van de Nederlandse gewesten. Het was een roerige tijd, de tijd van de protestantse Reformatie, die begon in 1517 met de 95 stellingen van Luther. De tijd dat het christendom in tweeën brak.  Karel V pakte in heel zijn rijk de Reformatie hard aan ten gunste van het katholicisme.Het ligt voor de hand om een verband te leggen tussen deze religieuze strijd en het ontstaan van schuttersgilden in Brabants. In die tijd bezat het geslacht De Merode rechten over Oirschot. Tegenover die rechten stonden plichten, zoals het leveren van manschappen. Met name voor het “beschutten” van de eigen leefgemeenschap. Hand- en/of kruisbogen waren de wapens.Ons gilde bezit nog oude handbogen, bijbehorende pijlenkokers en pijlen alsmede  kruisbogen.

Nu ken je het verhaal over wie we waren en wat we deden.

Wat we met zo’n verleden nu doen, vind je op uiteraard ook op deze website.

 

 

 

 

 

 

 

I